Tiến độ Dự án Hòa Xuân

Cập nhật mới nhất về Đảo Triệu Phú Tháng 7 / 21017 

 

 

 

Tiến độ dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân cập nhật tháng 7-2014:

Cập nhật Tháng 4 năm 2021

 

  

0934 992 992