Tiến độ Dự án Nguyễn Tri Phương

Khu đô thị nam cầu Nguyễn Tri Phương tháng 7 năm 2017

Hotline: 0934 992 992

Cập nhật hình ảnh đoạn từ B1.90 đến B1.97 và côgn viên

Cập nhật hình ảnh đường tơ đại lộ Trung Lương và lân cận 

 

0934 992 992