Tin Nhanh Dự án Nam Hòa xuân

Ngày Dự Án Block Giá Diện Tích Hướng Sổ Đỏ Gọi Chi Tiết
144 ngày trướcNHXb2-122504.7 tỷ100m²Đông NamChưaBấm Xem
MỞ BÁN ĐẦM SEN THÁNG 7/2022 NGAY CÔNG VIÊN
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
b2-122
50
Đường
7m5
Hướng
Đông Nam
Giá bán
4.7 tỷ
Sổ đỏ
Chưa
196 ngày trướcNHXb2-8395.8 tỷ150m²Đông NamBấm Xem
bán đất 150 b2-8 nam hoà xuân
Dự án
NHX
Diện tích
150m²
Block
b2-8
39
Đường
7m5
Hướng
Đông Nam
Giá bán
5.8 tỷ
Sổ đỏ
229 ngày trướcNHXB2-136363.9 tỷ100m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B2-136
36
Đường
7m5
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
3.9 tỷ
Sổ đỏ
229 ngày trướcNHXB2-9753.35 tỷ100m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B2-97
5
Đường
7m5
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
3.35 tỷ
Sổ đỏ
229 ngày trướcNHXB2-129xx4.45 tỷ122,4m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
122,4m²
Block
B2-129
xx
Đường
7m5
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
4.45 tỷ
Sổ đỏ
229 ngày trướcNHXB2-84847.7 tỷ165m²Tây NamBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
165m²
Block
B2-84
84
Đường
10m5
Hướng
Tây Nam
Giá bán
7.7 tỷ
Sổ đỏ
229 ngày trướcNHXB2-53685.9 tỷ139,7m²Đông NamBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
139,7m²
Block
B2-53
68
Đường
7m5
Hướng
Đông Nam
Giá bán
5.9 tỷ
Sổ đỏ
229 ngày trướcNHXB2-383x3.85 tỷ100m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B2-38
3x
Đường
7m5
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
3.85 tỷ
Sổ đỏ
344 ngày trướcNHXB2-9715 tỷ145m²Đông NamChưaBấm Xem
2 MẶT TIỀN NAM HOÀ XUÂN GIỎ HÀNG CẬP NHẬT LIÊN TỤC
Dự án
NHX
Diện tích
145m²
Block
B2-97
1
Đường
7m5
Hướng
Đông Nam
Giá bán
5 tỷ
Sổ đỏ
Chưa
348 ngày trướcNHXB1-1196x3.45 nghìn100m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B1-119
6x
Đường
Đậu Quang Lĩnh
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
3.45 nghìn
Sổ đỏ
348 ngày trướcNHXB2-138xx3.5 tỷ100m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B2-138
xx
Đường
7m5
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
3.5 tỷ
Sổ đỏ
354 ngày trướcNHXB2-11224.75 nghìn150m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
150m²
Block
B2-11
22
Đường
7m5
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
4.75 nghìn
Sổ đỏ
354 ngày trướcNHXB2-150113.65 nghìn100m²Đông BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B2-150
11
Đường
7m5
Hướng
Đông Bắc
Giá bán
3.65 nghìn
Sổ đỏ
356 ngày trướcNHXB2-11224.75 nghìn150m²Bấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
150m²
Block
B2-11
22
Đường
7m5
Hướng
Giá bán
4.75 nghìn
Sổ đỏ
361 ngày trướcNHXB2-108733.3 nghìn100m²Tây NamBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B2-108
73
Đường
7m5
Hướng
Tây Nam
Giá bán
3.3 nghìn
Sổ đỏ
361 ngày trướcNHXB2-1531x3.65 nghìn100m²Đông BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B2-153
1x
Đường
7m5
Hướng
Đông Bắc
Giá bán
3.65 nghìn
Sổ đỏ
385 ngày trướcNHXB2-8110.5 nghìn300m²Đông NamBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
300m²
Block
B2-8
1
Đường
7m5
Hướng
Đông Nam
Giá bán
10.5 nghìn
Sổ đỏ
390 ngày trướcNHXB2-11304.55 nghìn150m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
150m²
Block
B2-11
30
Đường
7m5
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
4.55 nghìn
Sổ đỏ
390 ngày trướcNHXB3-22357.2 nghìn260m²Đông NamBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
260m²
Block
B3-22
35
Đường
7m5
Hướng
Đông Nam
Giá bán
7.2 nghìn
Sổ đỏ
390 ngày trướcNHXB3-23686.8 nghìn266m²ĐôngBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
266m²
Block
B3-23
68
Đường
7m5
Hướng
Đông
Giá bán
6.8 nghìn
Sổ đỏ
Xem Trang Tiếp Theo