ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG ĐANG PHÁT TRIỂN THẾ NÀO

Ngày đăng: 11:42 AM, 30-06-2022 728 lượt xem

ĐÀ NẴNG SMART CITY ĐANG DẦN XUẤT HIỆN 

 

 

Truyền hình Đà Nẵng: Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống

 

Đà Nẵng sẽ là thành phố “đáng đến” và “đáng sống”

 

Giỏ hàng khu Sun riverpolis ( Đầm Sen Nam Hoà Xuân )

 

0934 992 992