ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG ĐANG PHÁT TRIỂN THẾ NÀO

Ngày đăng: 08:42 PM, 29-06-2022 1,054 lượt xem

ĐÀ NẴNG SMART CITY ĐANG DẦN XUẤT HIỆN 

 

 

Truyền hình Đà Nẵng: Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống

 

Đà Nẵng sẽ là thành phố “đáng đến” và “đáng sống”

 

Giỏ hàng khu Sun riverpolis ( Đầm Sen Nam Hoà Xuân )